Team Building THẮNG LỢI MIỀN TRUNG 2018 - HÀN QUỐC

Kỷ niệm 4 năm thành lập Công Ty Thắng Lợi Miền Trung. Công ty đã tổ chức chương trình TeamBuilding tại Hàn Quốc với sự tham gia đông đủ toàn thể nhân viên công ty

CÁC TIN KHÁC